UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu yayınlandı

9497
UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu

UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu 2020 yayınlandı. Türkiye ekonomisinde çok önemli rölü olan lojistik sektörüne ilişkin değerli bilgilerin yer aldığı rapor, istatistik veriler de içeriyor.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener’in ön sözü ile yayınlanan rapora ilişkin şu detaylara dikkat çekildi:

Emre Eldener

UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu – 2020 ülkemizin dış ticaretinde ve dolayısıyla
ekonomisinde önemli rolü olan lojistik sektörü hakkında temel bilgileri içermektedir. Bu
bilgilerden sektördeki mevcut meslektaşlarımız yararlanabileceği gibi sektörü tanımak isteyen girişimciler, basın-yayın mensupları ve akademisyenler de faydalanabilecektir. 2019 yılında hazırladığımız raporda olduğu gibi bu raporda da amacımız sektörün ölçülebilir büyüklüklerini değerlendirmek, karşılaştırmak ve Türkiye’nin uluslararası lojistik faaliyetleri hakkında özet bilgileri içeren bir kaynağı sektörümüzün kullanımına sunmaktır.
Koronavirüs pandemisi uluslararası lojistik akışlar üzerinde de etkili oldu. Özellikle bahar
aylarında gerileyen taşıma hacimleri devam eden aylarda toparlanma sinyalleri gösterse de önceki yıllara kıyasla daralan küresel ticaret hacminden yük taşımacılığı doğrudan doğruya etkilendi.

Raporumuz kapsamında Türkiye özelinde incelenen veriler koronavirüs pandemisinin lojistik faaliyetlere olan etkisini gözler önüne sermektedir. Raporumuz küresel lojistik sektöründe öne çıkan gelişmelerin, Türkiye dış ticaretinin ve lojistik sektörünün değerlendirildiği bölümlerden sonra dört taşıma türünde özet bilgiler sunmaktadır.