Borusan, 10’uncu Sürdürülebilirlik Raporu yayında

753

2019-2020 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayan Borusan Grubu, bu dönemde ürettiği 3.600 GWh temiz enerji ile 1,8 milyon ton sera gazı salımının engellenmesini sağladı…

  • Borusan, 2009’dan beri hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun 10’uncusunu yayınladı. Sürdürülebilirlik stratejisini iklim, insan ve inovasyon “İ3” odak alanları kapsamında ele alan Borusan Holding, yürüttüğü faaliyet ve projelerin sürdürülebilirlik performansını en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik kavramını iş süreçlerinin temel taşı olarak gören Borusan, 2009 yılından beri düzenli olarak hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun 10’uncusu yayınladı. Dünyadan aldığı ilhamla geleceğe ilham vermek için sürdürülebilirlik çalışmalarını ݳ olarak adlandırdığı İklim, İnsan ve İnovasyonu odak alanlarında yürütecek olan Borusan Grubu, raporu da bu yaklaşımla hazırladı. Sürdürülebilirliği paydaş temelli bir yapılanma olarak gören ve belirlediği odak alanlarında “fayda” üretmeyi hedefleyen Borusan Grubu, faaliyet gösterdiği üretim, makina ve güç sistemleri, otomotiv, lojistik ve enerji sektörlerinde 2019 ve 2020 yıllarının tamamını kapsayan iki yıllık sürdürülebilirlik çalışmalarını rapora yansıttı.

Borusan Grubu bünyesindeki Borçelik, Borusan Cat, Borusan EnBw Enerji, Borusan Limanı, Borusan Lojistik, Borusan Mannesmann, Borusan Otomotiv Grubu ve Supsan şirketlerinin Türkiye operasyonlarını kapsayan raporda, yürütülen faaliyetler sonucu oluşan etkiler, çevresel, sosyal ve ekonomik başlıklarda ele alındı. Borusan’ın 2006 yılından beri imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Prensipleri ve Global Reporting Initiative (GRI) ilkeleri gözetilerek hazırlanan raporda, Grup şirketlerinin performansları verilerle detaylı olarak aktarılıyor.

“Borusan’ı sürdürülebilir bir şekilde büyütüyoruz”

Borusan Grubu olarak stratejilerini içinde bulundukları çağın gerekliliklerine uygun hale getirerek, bütüncül bir bakış açısı ile gözden geçirdiklerini belirten Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, sürdürülebilirlik stratejilerini “İklim, İnsan ve İnovasyon” odak alanlarından ilham alarak şekillendirdiklerini ifade ediyor. “İ3” stratejimiz çerçevesinde çoğul değer yaratma yaklaşımıyla attığımız her adımı ölçümlenebilir hedeflerle zenginleştirmeyi amaçlarken gerek toplumsal gerek çevresel anlamda izimizi bırakacak şekilde uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz” diyen Kocabıyık, donanımlı Ar-Ge kaynağından aldıkları güçle Borusan’ı sürdürülebilir bir şekilde büyüteceklerini, ürün ve hizmetlerini “İ3” stratejileriyle uyumlu hale getirdiklerini belirtiyor.

“Yaşanabilir bir gelecek bırakma sorumluluğumuzun farkındayız”

Borusan Grubu olarak “Dünyadan İlham Alarak Geleceğe İlham Verme” yaklaşımını benimsediklerini ifade eden Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar, 200 yıllık bir şirket olma hedeflerini, 77 yıllık kurum kültürüyle beslediklerini ifade ederek: “İklim krizine karşı verdiğimiz mücadeleden güç, insan ve topluma yaptığımız yatırımdan ilham, inovatif fikirlere verdiğimiz değerden yeni olanı yaratma arzusunu aldık. Sürdürülebilirlik kavramının çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim konularını içerdiğinin ve bu konuların birbiriyle yakın etkileşimi olduğunun farkındayız. İklim, insan ve inovasyonu odağına alan sürdürülebilir iş modelimiz ışığında yenilikçi, yüksek katma değerli ve rekabetçi ürün ve süreçlerin önünü açacak teknolojileri geliştirmek amacıyla 2019-2020 yılında Ar-Ge faaliyetlerine 213,2 milyon TL’den fazla yatırımda bulunduk.

Bu doğrultuda, çevre, Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme yatırımlarıyla dünya için faydalı işler hayata geçirmeye çabalıyor, çalışanlarımız ve yatırımlarımızla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu faaliyetlere imza atıyoruz. Borusan olarak yaşanabilir bir gelecek bırakma konusundaki sorumluluğumuzun farkındayız. Doğanın, yeşilin ve ormanların önemini bir kez daha anladığımız bu günlerde bir fidanın bile geleceğimiz için ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak tecrübe ediyoruz. Bu nedenle bu zor günlerde ağaçlandırma ve doğal yaşamı destek çalışmalarımızı her zamankinden daha fazla önemsiyoruz. Bundan sonra da bu amaç için çalışmaya ve sürdürülebilirlik konusunda ilham vermeye devam edeceğiz” dedi.