Birlikte Güçlüyüz Platformu UND Yönetim Kurulu Başkan Adayını açıkladı

1721
Birlikte Güçlüyüz Platformu UND Yönetim Kurulu Başkan Adayını açıkladı

UND Birlikte Güçlüyüz Platformu, UND Yönetim Kurulu Başkanlığı için Fevzi Çakmak; Başkan Vekilliği için de Ali Çiçekli’yi aday gösterdi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin 40. Genel Kurulu’nun çekişmeli geçeceği şimdiden belli oldu. Mevcut yönetime karşı Başkan ve Başkan Vekili adayını belirleyen Birlikte Güçlüyüz Platformu’ndan yapılan açıklamada sektörde birlik oluşturma hedefi vurgulandı.

“Birlikte Güçlüyüz Platformu kısa zamanda sektörde birleştirici bir güç haline geldi”

Birlikte Güçlüyüz Platformu Başkan Adayı Fevzi Çakmak, yüksek sorumluluk gerektiren bu görevi üstlenmekten onur duyacağının altını çizerek şunları söyledi:

“2 Haziran 2021 Çarşamba Günü Saat 13:00’te Pendik Green Park Otel’de gerçekleştirileceği açıklanan Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) 40. Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Başkan Adaylığım konusunda meslektaşlarım tarafından bir teveccüh gösterildi. Ben de yüksek sorumluluk gerektiren bu görevi üstlenmekten onur duyarak huzurunuzda Başkanlığa adaylığımı açıklıyorum.

Şeffaflıkla, ortak akılla ve çözüm odaklı yönetilen, tüm sektörü kucaklayan, sektörün birleştirici gücü olan, Kamu ve STK’lar ile kuvvetli ve saygın iletişimi olan, sektör için projeler geliştiren bir UND için adayım. Bu anlayışla Dernek tarihinde belki de ilk kez Başkan Adayı ile birlikte Başkan Vekili Adayını da açıklıyoruz. Kurumsal yapıyı güçlendirip ortak akıl çalışmasına örnek olabilecek bu anlayış çerçevesinde, Başkan Vekili Adayımız sevgili dostum ve meslektaşım Ali Çiçekli’dir.

Birlikte Güçlüyüz Platformu kısa zamanda sektörde birleştirici bir güç haline gelmiştir. Bizim en büyük projemiz sektörde birliktelik, sektörü sahiplenmek ve Derneğe aidiyet duygusunu güçlendirmektir. Şu an itibari ile bölgelerimizin tamamında aktif olan ve bizimle birlikte genel kurul sürecinde çalışmalar yapan meslektaşlarımız her gün hızla artmaktadır. Organize ve örgütlü olmadığımız hiçbir bölgemiz yoktur. Bu vesileyle, henüz bu güçlü birlikteliğe katılamamış tüm nakliyeci meslektaşlarımdan bu onurlu ve saygın yürüyüşe katılarak destek ve güç vermelerini rica ediyorum.

UND’de bir değişim şarttır ve bu değişimin sektörümüze yeni bir heyecan getireceğine inanıyoruz

Yönetime geldiğimizde çözeceğimiz konuların başında UND’nin kurumsal kimliğine saygınlık kazandırmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlık süresini, 2001’de başlayan değişim sürecin ilk yıllarında olduğu gibi yeniden iki dönem ile sınırlandırmaktır. Yani tüzüğe getireceğimiz bir madde ile bir başkan azami iki dönem başkanlık yapacaktır. Esasen 2001 seçiminden sonraki Genel Kurul’da Yönetim Kurulu başkanlığı için azami iki dönem sınırı getirilmişti. Bunun sebebi değişimin gücünden faydalanmaktı. Farklı arkadaşlarımızın fikirleri ile Derneğe katkı sağlamak ve yeni arkadaşlara yol açmaktı. Ancak, 2013 yılında yapılan Genel Kurulda tüzüğün değişmesi ve başkanlık sınırlandırılmasının kaldırılması ile kurumsal yapı zarar görmeye başlamış ve Dernek giderek demokratik yönetim modelinden uzaklaşmıştır. Bu durum; dernek üyelerinin aidiyetlerini, Derneğin kamu ve STK’lar ile olan ilişkilerini de zaman içinde zayıflatmıştır. Bu sebeple UND’de bir değişim şarttır ve bu değişimin sektörümüze yeni bir heyecan getireceğine inanıyoruz.

2001 yılındaki değişim rüzgarıyla birlikte UND; saygın, kurumsal hedefleri doğrultusunda ilerleyen, kamu ve STK ilişkileri ile örnek gösterilen, uluslararası iş birlikleri ile ses getiren bir dernek haline gelmiştir. Ancak o Genel Kurul’dan sonra meslektaşlarımızdan bir kısmının ayrılarak sektörün UND ve RODER olarak bölünmesi tüm sektöre zarar vermiştir. Ne varki , 2010 yılında aklı selim galip gelmiş ve her iki Derneğin o dönemdeki saygın yönetimlerinin iki derneği birleştirmesi ile sektörümüz yeniden bir heyecan ve ivme kazanmıştır.

Covid-19 salgının dünya üzerindeki etkisinin sektörü de her geçen gün daha da stratejik bir konuma ve dolayısı ile çok hızlı bir değişime yönelttiği açıktır. Yeni bir yönetim; UND’nin Kamu ile, STK’lar ile, üyeleri ile ilişkilerine yeniden ivme kazandıracaktır. Hepimiz sektörün yaşadığı sorunları biliyoruz. Ve söz veriyoruz; Yönetime geldiğimizde hep birlikte maliyetlerimizi azaltacak çözümler bulacağız.

Yetki belgelerinde, sınır kapılarında, iç gümrüklerde, UBAK belgeleri, geçiş belgeleri, vizeler, dışarıda kesilen yüksek cezalar ile Ro-Ro/Ro-La hatlarında yaşadığımız sorunları en aza indirmek için çok yoğun çalışacağız. Akılcı ve sonuç odaklı etkin çözüm önerileri ile hem Kamu hem de Dış Ülkelerdeki paydaşlarımızla sürekli etkileşim içerisinde olacağız. Alternatif hatlar için çalışacağız, yabancı araçların bizden aldığı pazar payını geri almak için yeni çözüm süreçlerini ortaya koyacağız. Sürücülerimiz ile bozulan iş barışını yeniden sağlayacağız. Sektörümüz için kalifiye sürücü sayısını ve insan kaynağını arttıracak projeler geliştireceğiz.

En önemlisi , doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle her üye meslektaşımıza dokunan ve UND’de kendini değerli hissettiren eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile yöneteceğiz.”